Hotline: 093 777 83 77
Xác nhận tổng số tiền phải trả

- Hầu hết các thông tin về giá cả hàng hóa trên Internet đều chưa bao gồm tiền gửi hàng, vận chuyển và một số khoản phí khác do vậy khi mua hàng cần phải nắm rõ toàn bộ số tiền phải trả.

- Có một số khoản tiền cần lưu ý:

  1. Nếu Quý Khách ở Tp. Hồ Chí Minh: website sẽ tính tiền cho bạn khi đơn hàng đủ điều kiện mua thì lúc đó website mới cho Quý Khách gửi đơn hàng đến CauBeVang.Com và ngược lại.


  2. Nếu Quý Khách ở Tỉnh: website sẽ tính tiền cho bạn khi bạn ở tỉnh khi đặt hàng gồm có: Tiền hàng + Tiền Phí Gửi Hàng + ... = Tổng phải thanh toán, sau đó Quý Khách có thể biết tổng tiền là bao nhiêu khi có đơn hàng trả về sau khi Quý Khách vừa đặt xong.