Hotline: 093 777 83 77
Bảo mật thông tin khách hàng

Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ bạn trước sự tiếp cận thông tin về password khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của CauBeVang.Com.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của CauBeVang.Com vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của CauBeVang.Com.

CauBeVang.Com nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Điện Thoại: (84.8) 62 936 236

Hotline: 093 777 83 77

Email: banhang@caubevang.com

Lưu ‎ ý:
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của CauBeVang.Com chỉ được áp dụng tại CauBeVang.Com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại CauBeVang.Com. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.