Hotline: 093 777 83 77
Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng CauBeVang.Com trở thành một website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

- Gửi thư giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của CauBeVang.Com.

- Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của CauBeVang.Com

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam