Hotline: 093 777 83 77 - 0976 79 5678
Hiểu rõ thông tin mua hàng

Khi khách hàng vẫn còn chưa rõ về một vấn đề nào đó, khách hàng nên liên lạc với CauBeVang.Com bằng e-mail hay điện thoại để làm rõ mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và việc mua hàng.

Những vấn đề cần làm rõ như :

- Hàng mới hay cũ

- Thời hạn chuyển tiền

- Thời gian xác nhận tiền chuyển

- Thời gian chuyển hàng,

- Thời gian hàng đến.

Hotline Tư Vấn: 0976 79 5678 - 093 777 83 77

- Email: banhang@caubevang.com

Facebook Chat +