Hotline: 093 777 83 77
Hiểu rõ thông tin mua hàng

Hiểu rõ thông tin mua hàng

Những vấn đề cần làm rõ như :

- Hàng mới hay cũ

- Thời hạn chuyển tiền

- Thời gian xác nhận tiền chuyển

- Thời gian chuyển hàng,

- Thời gian hàng đến.

- Hotline: 0915.688.093– 093 777 83 77

- Email: banhang@caubevang.com