Gel bôi trơn có ảnh hưởng “vùng kín”?

  • Ngày đăng: 26/02/2020

Chất bôi trơn nếu sử dụng nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín không thưa bác sĩ?

Xem thêm
top