Hotline: 093 777 83 77 - 0976 79 5678

Cậu bé vàng

Hotline: 093 777 83 77
Hiểu rõ thông tin mua hàng

Khi khách hàng vẫn còn chưa rõ về một vấn đề nào đó, khách hàng nên liên lạc với CauBeVang.Com bằng e-mail hay điện thoại để làm rõ mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và việc mua hàng.

Những vấn đề cần làm rõ như :

- Hàng mới hay cũ

- Thời hạn chuyển tiền

- Thời gian xác nhận tiền chuyển

- Thời gian chuyển hàng,

- Thời gian hàng đến.

Hotline Tư Vấn: 0976 79 5678 - 093 777 83 77

- Email: banhang@caubevang.com

Facebook Chat +